Строителен процес

Институт за пасивна къщa
Дармщат, Германия
2
Logo-2-2

01) Избор на парцел - в регулация или ниви

Парцел в регулация

Процесът по покупката на парцел може да отнеме различен период от време в зависимост от редица фактори. Ръководенето, административните дейности и управлението
на процеса за закупуване е включен в нашата услуга.

КЛИЕНТЪТ-ИНВЕСТИТОР заплаща само таксите-административни/нотариални.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2023/12/tips-of-choosing-house-land-31012210000069372-850x853.jpg

Ниви

Този тип земи също могат да бъдат обект на интерес като парцел за строеж, но за целта трябва да се смени статута на земята. Управлението на процеса за смяна на статута може да отнеме различен период от време в зависимост от редица фактори.

КЛИЕНТЪТ-ИНВЕСТИТОР заплаща само таксите-административни/нотариални.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-3-850x853.jpg
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2023/12/anchorage-house-project-model-02-scaled-1.jpg

03) Проектиране и съгласуване

Процесът на проектиране започва от момента, в който се съгласува идейния проект между нас и инвеститора, cлед като е окомплектована цялата проектна документация се представя за одобрение от главния архитект на община Родопи и издаване на разрешително за строеж.

04) Избор на вътрешно отвършване и дизайн

Екипът ни от специалисти работи както по пълното проектиране на сградата така и по цялостен вътрешен дизайн и обзавеждане, което се предлага като отделна услуга и не е включено в базовата цена.
interior-design
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-4-min.jpg

05) Избор на озеленяване

Това е неизбежна част от един такъв проект и ние предлагаме експертно мнение и проектиране според локация и специфика на терена. Този процес се предлага като отделна услуга и не е включен в базовата цена.

Базова цена

+ Пълен процес по придобиване и документална подготовка на парцела за строеж.
+ Пълен процес по избор, изготвяне и съгласуване на проект за строеж, както и пълна документална подготовка.
+ Завършено жилище сертифицирано по стандарта на Passive House и Удостоверението за Въвеждане в Експлоатация.