Финансови и Правни Услуги

С КАКВО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ

Финансови и Правни Услуги
Доверете се на нашия сборен професионален опит от над 100 години
  • * Кредитиране
  • * Финансиране
  • * Застраховане
  • * Земеделски проекти
  • * Счетоводство и контрол
  • * Пенсионно консултиране
  • * Управление на личните финанси

Кредитиране

Кредитирането е важен аспект от финансовото управление на вашето бизнес предприятие или лични финанси.

Ще ви помогнем да анализирате вашите финансови нужди и възможности за кредитиране, както и да определите най-подходящите кредитни продукти за вас.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/02/1920x1200-6-min.jpg
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/02/1920x1200-8-min-1280x1200.jpg

Финансиране

Финансирането е от съществено значение за развитието и операциите на всяка фирма или проект.

Ще ви помогнем да изградите стратегия за финансиране, която да отговаря на вашите цели и да ви служи да достигнете вашите амбиции.

Застраховане

Застраховането е важен елемент за защита на вашия бизнес, имущество и семейство от рискове и неочаквани събития.

Ще ви помогнем да идентифицирате подходящите за вас видове застраховки и да изградите индивидуализиран план за защита.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2020/08/slider_1.jpg
land-acquisition

Земеделски проекти

Земеделските проекти изискват специализирани финансови решения и стратегии за успешно развитие.

Ще ви помогнем да ги разработите и реализирате.

Счетоводство и контрол

Счетоводството и контролът са от основни аспекти на финансовото управление на всяка фирма.

Ще ви помогнем да изградите ефективни счетоводни процеси и механизми за контрол, които да гарантират точност и прозрачност във вашите финансови операции.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/02/1920x1200-7-min.jpg
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2020/09/post_11-1280x1200.jpg

Пенсионно консултиране

Пенсионното консултиране е от съществено значение за планирането на вашето бъдеще и финансовата сигурност след пенсиониране.

Ще ви помогнем да изградите персонализиран план за пенсиониране, който да отговаря на вашите цели и нужди.

Управление на личните финанси

Управлението на личните финанси изисква планиране, организация и рационално използване на ресурсите.

Ще ви помогнем да изберете подходящата банка, банкови продукти и услуги, както и да изградите стратегия за постигане на вашите финансови цели. Също така да създадете бюджет, да управлявате дългове и да инвестирането, за да постигнете вашите финансови цели.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/02/1920x1200-10-min.jpg