Маркетинг и Мениджмънт

С КАКВО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ

Маркетинг и брандиране
Доверете се на нашия сборен професионален опит от над 100 години
  • * Проучване на пазара
  • * Стратегия на портфолио
  • * Назначаване на доставчик
  • * Маркови и търговски одити
  • * Анализ на веригата на стойността
  • * Дефиниция на търговска марка-бранд
  • * Клиники за онлайн присъствие на бизнеса

Проучване на пазара

Проучването на пазара е ключова стъпка за разбиране на потребностите, предпочитанията и поведението на вашата целева аудитория.

С нашия експертен екип ще извършим обстойно проучване, за да ви помогнем да разберете конкурентната среда и да идентифицирате възможности за растеж.
market-research
portfolio-strategy

Стратегия на портфолио

Стратегията на портфолио включва изграждане и управление на балансираният портфейл от продукти или услуги.

Щее ви помогнем да определите подходящите стратегии за развитие и позициониране на вашия портфолио.

Назначаване на доставчик

Назначаването на доставчик е важна стъпка за осигуряване на надеждност и качество на доставките ви.

Ще ви помогнем да изградите стратегия за подбор и управление на доставчиците, която да отговаря на вашите изисквания и цели.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_04.jpg
brand-strategy

Маркови и търговски одити

Марковите и търговските одити са ключов инструмент за оценка на съответствието на вашата фирма със законовите и стандартните изисквания.

Ще извършим преглед на вашите маркови и търговски практики, за да ви помогнем да се съобразите с регулациите и да подобрите ефективността на вашите процеси.

Анализ на веригата на стойността

Анализът на веригата на стойността ви позволява да разберете как стойността се създава във вашия бизнес и как можете да подобрите ефективността и конкурентоспособността си.

Ще извършим детален анализ на вашата верига на стойността и ще ви предоставим препоръки за оптимизация.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2018/09/post_08.jpg
brand-creation

Дефиниция на търговска марка-бранд

Дефинирането на търговска марка-бранд е съществена стъпка за изграждането на идентичността и репутацията на вашия бизнес.

Ще ви помогнем да дефинирате целите и ценностите на вашата марка, както и да създадете стратегия за нейното укрепване и позициониране на пазара.

Клиники за онлайн присъствие на бизнеса

Предлагаме индивидуализирани стратегии за подобряване на видимостта и ефективността на вашия онлайн бранд.

Ще ви помогнем да изградите и оптимизирате уебсайта и социалните медии на вашата фирма, за да привлечете повече клиенти и да ги задържите.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2020/08/service_03.jpg