Подход

Институт за пасивна къщa
Дармщат, Германия
2
Logo-2-2

Първите сертифицирани сгради за България

Първите сертифицирани сгради за България, са вече изградени в:

- гр.София(къща)PHC classic
- гр. Габрово (Детска- градина) PHC classic
- с.Марково(Къщи)-PHC plus

Районът с изразен фокус за реализация на бъдещите ни проекти е в полите на Родопа планина около град Пловдив,
а именно в селата Марково и Белащица.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/01/Plus.png
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/01/Map.png

Сертифицирани къщи

Всички компоненти свързани със строителния процес и необходими за достигането на енергийната ефективност на проектите ни (дограмата, изолацията, покриви и др.), се доставят директно от сертифицирани по стандарта Passive Hоusе Eвропейски производители и нямат аналог в България.
Всички компоненти свързани със строителния процес и необходими за достигането на енергийната ефективност на проектите ни (дограмата, изолацията, покриви и др.), се доставят директно от сертифицирани по стандарта Passive Hоusе Eвропейски производители и нямат аналог в България.
Контролът по проектирането, строителство и сертифицирането на къщите се осъществява от специалисти на PHI Дармщат, Германия. Цената се оформя след съгласуване и удобрение на идейния проект от двете страни и се договаря индивидуално според желанието и възможностите на клиента.
Преди приемането на Удостоверението за Въвеждане в Експлоатация (УВЕ) се провеждат задължителните инспекции и тестове от оторизирани представители и паралелно с това се издават сертификат Passive Hоusе за енергийната ефективност на обекта.
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-5-1.jpg
https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-6.jpg

Ключовата разлика


Ключовата разлика между конвенционалното строителство и реализацията на нашите проекти е, че ние "ЗАЕДНО" с всеки КЛИЕНТ-ИНВЕСТИТОР съгласуваме целият процес, който включва следните стъпки:
ИЗБОР
на парцел
СЪГЛАСУВАНЕ
на идеен проект и дизайн - интериорен и екстериорен
ПРОЕКТИРАНЕ
на жилището и строеж