Пасивна къща

Какво е пасивна къща?

Къща,която не изисква активно отопление и охлаждане.

Passive House е строителен стандарт, който е енергийно ефективен, удобен и същевременно достъпен.

Използва ефективно слънцето, вътрешните източници на топлина или охлаждане чрез рекуперация на въздухa - до 90% икономия.

Рекуператор комфортно доставя, филтриран свеж и здравословен въздух, без нежелани въздушни течения.

Специални прозорци и обвивка на сградата, състояща се от максимално изолиран покрив, подова плоча и външни стени, поддържат желаната топлина в къщата – или нежеланата топлина навън.

https://pegasos-consult.com/wp-content/uploads/2023/12/мап.jpg

Карта на жилища по стандарта Passive House в Европа